Time Flies

Dokumentär | 2021

Alla gillar att tro att de kan kontrollera allting, men en sak som ingen kan kontrollera är tiden.

provider logo
Dokumentär | 2021

Alla gillar att tro att de kan kontrollera allting, från hur vatten färdas till att återta land. Men en sak som ingen kan kontrollera är tidens fortskridelse.

cover