The Science of Deception

Vetenskap | Dokumentär

Nya metoder som har utvecklats för att avgöra när någon ljuger och när de talar sanning.

provider logo
Vetenskap | Dokumentär

Nya metoder som har utvecklats för att avgöra när någon ljuger och när de talar sanning. Forskare har tagit fram fler sätt än polygrafen för att upptäcka när vi får ett rakt svar.

cover