Unraveling the Creative Mind

Vetenskap | Dokumentär

En neuropsykiatriker undersöker kopplingen mellan kreativitet och psykiska sjukdomar.

provider logo
Vetenskap | Dokumentär

Från konst till teknik, så har vår värld formats av visionen från de som har vågat tänka annorlunda. Neuropsykiatrikern Dr. Nancy Andreasen studerar den kreativa processen i hjärnan och dess relation till psykiska sjukdomar.

cover