The Mystery of the Disorderly Warriors

Fakta | Dokumentär | 2008

Se hur ett uppror mot en kejsare och upptäckten av terra cotta soldater begravda i Kina hänger ihop.

provider logo
Fakta | Dokumentär | 2008

En undersökning av kopplingen mellan ett misslyckat uppror mot en allsmäktig kejsare och upptäckten av 4000 terra cotta soldater begravda i Kina.

cover