Birth of the Solar System

Vetenskap | Dokumentär

Planerernas öden hängde på en skör tråd under den kaotiska födseln av vårt solsystem.

provider logo
Vetenskap | Dokumentär

Födseln av vårt solsystem var både kaotisk och våldsam, och medan planeterna formades så var det tyngdkraften och ren tur som bestämde deras öden.

cover