Building Germany
Building Germany

Building Germany

Tyska arbetare är varje dag utsatta för fara när de bygger massiva skyskrapor, tunnlar och andra moderna byggprojekt.