Built for Mars: The Perseverance Rover
Built for Mars: The Perseverance Rover

Built for Mars: The Perseverance Rover

Vi går bakom kulisserna på NASA:s jetdriftslaboratorium för att följa Perseverance-fordonets födelse.