My Feet Are Killing Me: First Steps
My Feet Are Killing Me: First Steps

My Feet Are Killing Me: First Steps

Dr Brad Schaeffer och dr Ebonie Vincent får ta emot akuta videosamtal från patienter i desperat behov av fotbehandling. Med sina expertkunskaper kan de förändra klienternas liv.