En unge i minuten - Australien
En unge i minuten - Australien

En unge i minuten - Australien

Vi följer tillvaron för barnmorskor, läkare och blivande föräldrar på en av Australiens förlossningsavdelningar. Genom glädje, smärta och hårt jobb får vi på nära håll uppleva hur nya liv kommer till världen.