Grand Designs: The Street
Grand Designs: The Street

Grand Designs: The Street

Vi följer med Kevin McCloud till Graven Hill där pionjärer i ett unikt projekt tillsammans bygger sina hus för att skapa en gata och en samfällighet. Vi träffar människorna och får följa dem under byggets utmaningar och genombrott.