Raging Bull Shark
Raging Bull Shark

Raging Bull Shark

Tjurhajen har globalt sett stått för flest dödliga attacker mot människa efter vithajen och tigerhajen. Men när klimatförändringarna värmer upp oceanerna utvidgas tjurhajens territorium och kan potentiellt göra den till världshavens farligaste haj.