Beethovens symfoni Nr 7
Beethovens symfoni Nr 7

Beethovens symfoni Nr 7

Den holländske dirigenten Bernard Haitink dirigerar Royal Concertgebouw Orchestra som framför Beethovens sjunde symfoni, komponerad 1811-1812. Konserten är inspelad i Concertgebouw Amsterdam 2009.