Forntida himlar
Forntida himlar

Forntida himlar

Med hjälp av datorgenererade bilder, landskapsfotografi och betydelsefulla astronomiska fynd utforskar vi vetenskapen bakom de fenomen som våra förfäder försökte förklara genom mytologi.