112 - först på plats
112 - först på plats

112 - först på plats

Vi följer amerikanska ambulansläkare när de blixtrar genom gatorna för att rycka ut på nödsamtal. De hanterar tusentals nödsituationer varje år och varje arbetspass handlar om att rädda en människas liv.