Lincoln Rhyme: Hunt for the Bone Collector
Lincoln Rhyme: Hunt for the Bone Collector

Lincoln Rhyme: Hunt for the Bone Collector

En pensionerad och sängbunden kriminolog slår sig samman med en ung detektiv för att ta fast några av USA:s farligaste brottslingar.