The Path
The Path

The Path

En familj i centrum av en kontroversiell kult kämpar med relationer, tro och makt. En inblick i trons dragningskraft och att behöva välja mellan det liv vi lever, och det liv vi vill leva.