Stenbocken - Alpernas konung
Stenbocken - Alpernas konung

Stenbocken - Alpernas konung

Detta alpdjur räddades från utrotning genom intensiva skyddsåtgärder, men hur kan man säkerställa en fortsatt livskraftig stam?

Regissör:

Guillaume Collombet