Klara Färdiga Dansa
Klara Färdiga Dansa

Klara Färdiga Dansa

Maskotarna Twirl och Freeze lär förskolebarn olika dansrörelser tillsammans med en barndansgrupp.