Pearson
Pearson

Pearson

En advokat som har förlorat sin licens ger sig in i Chicagos politiska värld när hon blir erbjuden jobbet som rådgivare till Chicagos borgmästare.