Mordutredarna
Mordutredarna

Mordutredarna

Med hjälp av kriminaltekniska experter tittar man tillbaka på olösta mystiska brottsfall. Genom att göra intervjuer med advokater, vänner och familjer, återskapa olika sekvenser av brottscenarion, göra nya labbtester och diskuterar alternativa brottsorsaker, hoppas experterna kunna hitta nya bevis som kan lösa de gamla brotten.