Lambs of God
Lambs of God

Lambs of God

På en avlägsen ö är tre katolska nunnor de sista kvarvarande medlemmarna av den slutna orden St. Agnes. De är bortglömda av resten av världen och bor i ett förfallet kloster. Nunnorna lever ett anspråkslöst liv av jobb, böner och att berätta mörka sagor medan de syr, tills en ärelysten ung präst anländer på uppdrag av kyrkan.