Mannen som byggde Storbritannien
Mannen som byggde Storbritannien

Mannen som byggde Storbritannien

Historien om den visionära ingenjören Isambard Kingdom Brunel. Rob Bell utforskar Brunels komplexa personlighet såväl som hans bedrifter, vars design och inflytande fortfarande inspirerar moderna ingenjörer.