How to Be a Grown Up
How to Be a Grown Up

How to Be a Grown Up

"How to be a Grown Up" mixtrar intervjuer, iscensättningar och animationer för att presentera vuxenråd på ett humoristiskt sätt. Komiker ger visdomsord och lösningar till universella problem som vuxna, som fortfarande känner sig som barn, möter.