Highway to Hell
Highway to Hell

Highway to Hell

På USA:s motorvägar kan oskyldiga resor förvandlas dödliga resor när mord sker längs vägen. Utredare och offrens anhöriga avslöjar vad som skedde.