Adventskonsert i Dresdner Frauenkirche
Adventskonsert i Dresdner Frauenkirche

Adventskonsert i Dresdner Frauenkirche

Staatskapelle Dresden och sångare framför bland annat Bachs Jauchzet Gott in allen Landen och Mozarts Laudate Dominum.