TV4cu TV4

Anders och knarket

2019 | Fakta
    Anders Öfvergård undersöker hur utbredd narkotikan är i Sverige, hur det smugglas in och hur inflödet kan bromsas. Han träffar langare, odlare, brukare, offer - och de som gör allt för att bekämpa missbruket.
    Anders och knarket
    Spela S01A03