Den osynliga floden
Den osynliga floden

Den osynliga floden

Det är inte bara floden Rhen som flyter fram mellan Vogeserna och Schwarzwald utan även en underjordisk vattenreservoar.