The Shadows of Death
The Shadows of Death

The Shadows of Death

Denna serien utforskar mord utifrån perspektivet hos dem som inte utförde brottet, men som ändå känner att de skulle kunnat hindra det från att inträffa, och därför känner stor skuld.