Game of hands

2019 | Fakta, Barn
    Språkserie om teckenspråket, ett visuellt språk med egen grammatik och uppbyggnad som är helt egen jämfört med svenska språket.
    Game of hands