Kronérs sommargäster

2019 | Nöje
    Under fem lördagar bjuder Lasse Kronér några av våra mest folkkära artister till sin ungdoms ö i Göteborgs skärgård.
    Kronérs sommargäster