Från produktion till havs
Från produktion till havs

Från produktion till havs

Merijn Tinga, mer känd som The Plastic Soup Surfer, har ett uppdrag. Han vill stoppa de ökade föroreningarna i den marina miljön. Hans kampanjer syftar i första hand att förhindra nedskräpning av plast.

Regissör:

Eelke Dekker