Memories of D-Day

2017 | Fakta, Special
    Den 6 juni 1944: Dagen D. Se dagen genom brittiska soldaters ögon. I denna film låter foton samlade av fyra soldater oss bättre förstå striderna som skedde under invasionen.
    Memories of D-Day