Uppfinnare under hakkorset
Uppfinnare under hakkorset

Uppfinnare under hakkorset

Så tidigt som år 1933 började Hitler i hemlighet sin upprustning. Han fokuserade på att forska kring nya vapen och tog hjälp av uppfinnarna Gunther Burstyn och Ernst Heinkel.

Regissör:

Wolfgang Winkler