Konsten och friheten - ett problemäktenskap?
Konsten och friheten - ett problemäktenskap?

Konsten och friheten - ett problemäktenskap?

Ett samtal tillsammans med Torbjörn Elensky, Catta Neuding och Gunilla Kindstrand under ledning av Erik Thyselius, på temat konstnärens eget ansvar för att hålla konsten fri.