Love, Lies & Records
Love, Lies & Records

Love, Lies & Records

Kate Dickenson försöker finna balansen mellan sin stressiga karriär och sitt privatliv, när en kollega plötsligt hotar att avslöja hennes förflutna, något som riskerar att omkullkasta hela hennes liv.