Amanda to the Rescue
Amanda to the Rescue

Amanda to the Rescue

Amanda Giese och hennes familj vårdar och tar hand om djur som övergivits av andra.