Onda aningar
Onda aningar

Onda aningar

När arkitekten Ellen blir gravid efter att ha rott i hamn ett stort kontrakt åt sin firma, anställer hon Paula som vikarie. Men snart fruktar Ellen att Paula är ute efter att stjäla både hennes karriär och hennes liv.