I huvudet på en mördare
I huvudet på en mördare

I huvudet på en mördare

I huvudet på en mördare granskas några av Sveriges mest uppmärksammade mordfall ur helt nya synvinklar, däribland Peter Mangs och Jonna Henningsson.