People Magazine Investigates: Cults
People Magazine Investigates: Cults

People Magazine Investigates: Cults

Om kultledare som använder sig av hjärntvättning, sex och våld för att manipulera och få makt över sina följare.