Wicked tuna: nord vs syd
Wicked tuna: nord vs syd

Wicked tuna: nord vs syd

Flera av Gloucesters bästa fiskare följer blåfenade tonfiskar söderut till Outer Banks.