Att vara eller inte vara Shakespeare
Att vara eller inte vara Shakespeare

Att vara eller inte vara Shakespeare

Följ den unge William Shakespeares tidiga karriär. Det litterära etablissemanget ser ned på honom, men själv är han övertygad om att han att är på väg att bli en stor författare. Men han behöver ett genombrott.