Manick
2017 | Nöje
Manick är programmet som tar teknik på blodigt allvar, och oskrivna regler om konsumentprogram med en klackspark. Här är det attityden till prylar och den inspiration de ger som står i fokus.
Spela S01A06