Midnight, Texas
Midnight, Texas

Midnight, Texas

Manfred, en parapsykisker på flykt från ett farligt förflutet, hamnar i den avlägsna staden Midnight, Texas.