The Lost Evidence
The Lost Evidence

The Lost Evidence

Genom serien får man se hur olika strider under andra världskriget såg ut. Bilder och ögonvittnen återskapar viktiga slag och vilka taktiker som användes för att vinna.