Effective Bitting for Dressage
Effective Bitting for Dressage

Effective Bitting for Dressage

Dale Myler studerar effektivt bett och vilken skillnad det kan innebära för en hästs framgång i och med de nya FEI-reglerna.