Effective Bitting for Dressage

Dokumentär | 2017 | Barntillåten

Dale Myler studerar effektivt bett och vilken skillnad det kan innebära för en hästs framgång.

provider logo
Dokumentär | 2017 | Barntillåten

Dale Myler studerar effektivt bett och vilken skillnad det kan innebära för en hästs framgång i och med de nya FEI-reglerna.

cover