Kelterna: blod, järn och offer
Kelterna: blod, järn och offer

Kelterna: blod, järn och offer

Kelternas hemland sträckte sig från Spanien, England och Frankrike till Slovenien och Anatolien. Idag målar nya arkeologiska fynd upp en mer precis bild över kelterna och deras historia. I nästan tusen år hade de en stor inverkan på Europas historia.