David Attenboroughs Växternas hemliga liv
David Attenboroughs Växternas hemliga liv

David Attenboroughs Växternas hemliga liv

David Attenborough utforskar hur växter anpassar sig till de olika årstiderna. Varje avsnitt tar oss igenom en ny aspekt av växtlivet, från hur de först koloniserade våtmark till hur de ständigt anpassar sig till nya miljöer.