Teachers
Teachers

Teachers

Förskolelärare är de som hjälper till att uppfostra vår framtid. Men när dessa lärare själva inte har ordning på sina liv kan det skapa problem. Följ med sex lärare som försöker skapa ordning i sitt kaos samtidigt som de förgyller sina elevers dagar.