24: Legacy
24: Legacy

24: Legacy

En militär hjälte söker hjälp av en CTU-ledare när planer för en av det största terrorattackerna uppdagas.